bruno schulz instituut
activiteitenverslagen 2006 - 2011


Stichting Bruno Schulz Instituut

verslagen van de activiteiten 2012 - 2016nana de la calle - reportages over het proces van dit theater

sabine vess

2009

2010


nana de la calle - een verslag van een repetitie, oktober 2010

generación, lima

............Verslag van de activiteiten mei 2016/december 2016

De STICHTING BRUNO SCHULZ INSTITUUT is met ingang van 1 januari 2017 geschiedenis. Begin 2016 heeft het bestuur, samen met mij, besloten de Stichting op te heffen. Zij was gedurende ruim 27 jaar een vaste anker voor mij.
Sinds mei 2015 heeft de zorg voor mijn echtgenoot voorrang.

En mijn straatkinderen in Lima?
Via het internet blijf ik communiceren met Generación, mijn straatkinderen en de musicus Pepe Toro met wie ik van meet af aan samen met de kinderen en jongeren van de straat aan het theater 'nana de la calle' - hun wiegelied van de straat - heb gewerkt. In de haast zeventien jaar sinds ik hen voor het eerst opzocht en gedurende de ruim tien jaar die ik met hen het theater over hun levens heb mogen ontwikkelen, zijn ze deel van me geworden en ik van hen. Velen zijn uit het zicht verdwenen, toch blijven ze deel uitmaken van de familie, die Generación is. En er komen telkens nieuwe kinderen en jongeren bij, en de ouderen geven 'nana de la calle' als een stuk erfgoed aan hen door en zijn begonnen de regie te doen. Ik ben trots op die kinderen.
Bruno Schulz zag zich zelf als initiator. De ander moet uiteindelijk zijn eigen weg vinden.

In augustus 2016 ben ik begonnen als vrijwilligster van de stichting 'de vrolijkheid' met kinderen in het AZC in Oisterwijk te werken. Lukt het ons niet die kinderen en jongeren bij ons te laten horen - en wij bij hen - zullen zij het legioen van de straatkinderen binnen stromen.
En meer aan huis gebonden, ben ik begonnen notities uit te werken die lange tijd waren blijven liggen.

Zo als besloten, is het laatste geld van de Stichting overgemaakt aan Generación in Lima voor het theaterproject met de straatkinderen. Ik zal hen naar vermogen blijven steunen.

Ik dank het bestuur en allen, die mijn inzet op al mijn fronten gedurende al die jaren hebben ondersteund, en mijn straatkinderen voor hun vertrouwen.

Zaltbommel, januari 2017,
Sabine VessVerslag van de activiteiten mei 2015 - mei 2016

 1. Project 'nana de la calle': theater met straatkinderen en straatacademie in Lima, in samenwerking met het 'Instituto Generación', Lima
 2. Tentoonstellingen Sabine Vess 2015/2016
 3. En verder

1. Project 'nana de la calle': theater met straatkinderen en straatacademie in Lima, in samenwerking met het 'Instituto Generación', Lima

Eind april 2015 is Sabine voor het dubbelproject theater/straatacademie en een gezamenlijke tentoonstelling met haar straatkinderen in Lima geweest. Het bericht daarvan staat in het verslag van de activiteiten 2014/2015.
Het was Sabine niet mogelijk om voor het theaterproject in november/december naar Lima gaan. De voorbereidingen liepen via mails en Facebook. Het geld dat gereserveerd was voor haar reis en verblijf hebben we overgemaakt aan Generación om de weken van intensieve voorbereidingen voorafgaande aan de geplande voorstellingen, zoals gebruikelijk, te kunnen behappen en de musicus te kunnen betalen voor zijn extra inzet.
De kinderen hebben hun zaak goed gedaan.
In december heeft er een kunstenaarsgezin uit California een workshop met de kinderen gehouden en begin februari een groep uit Frankrijk.
Inmiddels nemen de straatkinderen met een project van een honderdtal maskers van hen deel aan een tentoonstelling in het 'museum der herinneringen' ('museo del recuerdo, lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social'). Een project uit de tijd voor 2005, samen met de Peruaans-Franse kunstenares Olga Luna.

2. Tentoonstellingen

Eind juni 2015 heeft Sabine deelgenomen aan de BKR.

3. En verder

Eind januari 2016 hebben we een eerste bedrag overgemaakt aan Generación. Dat zal voornamelijk worden gebruikt om de musicus die met de kinderen werkt te kunnen betalen.
Of Sabine in mei 2016, zoals gepland, voor het theaterproject naar Lima kan gaan, staat nog niet vast.
Eind Juni 2016 gaat zij deelnemen aan de Bommelse Kunstroute.

Sabine is bezig haar projecten in Lima over te dragen aan mensen in Lima. Mocht het voor haar mogelijk zijn, wil zij dat persoonlijk doen, als niet zal het via het internet gebeuren. Zij zal zo lang nodig persoonlijk blijven adviseren.
Zolang zij niet weg kan zal zij voornamelijk schilderen en schrijven en kijken of ze in Nederland met kinderen of vrouwen in opvangcentra aan de slag kan. De manier waarop zij werkt kan overal worden ingezet.Verslag van de activiteiten mei 2014 - mei 2015

 1. Project 'nana de la calle': theater met straatkinderen en straatacademie in Lima, in samenwerking met het 'Instituto Generación', Lima
  1. november 2014: theater 'nana de la calle'
  2. april 2015: straatacademie 'celebremos arte'
 2. Het boek Sabine Vess: Jeroen Bosch en andere mensen
 3. Tentoonstellingen en publicaties Sabine Vess 2014/2015
 4. En verder

1. Project 'nana de la calle': theater met straatkinderen en straatacademie in Lima, in samenwerking met 'Instituto Generación', Lima

Dankzij de steun van Johannes van Rooij kon Sabine in 2014/2015 met en het theater en de straatacademie doorgaan.
We konden Generación, afgezien van de jaarlijkse vaste bijdrage voor het theaterproject, voor beide projecten extra geld overmaken. Op die manier kon de musicus Pepe Toro door Generación worden betaald voor de vaste dagen die hij met de kinderen werkt en kon Sabine extra geld meenemen voor contante uitgaven in verband met beide projecten.

a. Verblijf Sabine Vess in Lima november 2014 voor het theaterproject 'nana de la calle'

Het overdragen van de regie
Het plan om Jorge Luis tijdens de repetities en de presentaties van 'nana de la calle' bij te staan en andere impulsen te geven, moest worden bijgesteld. Jorge Luis had begin oktober Generación verlaten, vlak voor zijn laatste examens van de middelbare school. Zijn aandeel in de opera alsmede de regie zijn overgenomen door anderen. De groep moest in de nieuwe samenstelling op gang worden geholpen. Sabine heeft Jorge Luis even gesproken, het belangrijkste is, dat hij zijn middelbare school afsluit.

Werkplan Sabine gedurende drie weken met de kinderen
Donderdag avond na aankomst in Lima gesprek met de staf en vrijwilligers van Generación.
In de weekeinden twee dagen achter elkaar in de huizen van Generación bezuiden Lima; in het huis van de kleintjes in San Bartolo en in dat voor meisjes die acuut van straat moeten en hun kinderen, in Pucusana. 's Maandags en 's woensdags op de vaste plekken in de stad. 's Dinsdags en 's donderdags met Pepe Toro in San Bartolo met ook de meisjes uit Pucusana. s' Vrijdags evaluatie. Pepe werkt 's maandags met straatmuzikanten in het huis in Magdalena del Mar.

Puente Nuevo
Werken met de jongeren van Puente Nuevo is een aflopende zaak. Er zijn er die de stad hebben verlaten om elders te werken, er zijn er die in Lima werk hebben gevonden. En er zijn er die, opgenomen door familie of liggend onder struiken, dood zullen gaan. Een van de jonge vrouwen woont nu met haar drie kinderen in het huis in Pucusana.

Ciudad
In de toekomst zal er meer en intensiever in de wijk Ciudad de Dios (stad van god) worden gewerkt. Kinderen uit Ciudad vertoeven af en toe in de huizen van Generación. Die groep is uiterst labiel. Sabine heeft er al er enkele keren gewerkt, heeft de kinderen meegemaakt, als ze even in de huizen van Generación waren. Enkelen hebben meegedaan aan het theater. Onder hen zijn er goede rappers.

Rimac
Twee van de jonge vrouwen daar zijn sinds het project van de straatacademie in maart/april 2014 begonnen dansjes in te studeren met de kleintjes in de leeftijd van drie tot twaalf jaar. Die groep is onmiddellijk geïntegreerd in het theater.

Presentaties 'nana de la calle' november, december 2014 en februari/maart 2015
Het dansje van de kleintjes van Rimac werd voor het eerst in het openbaar gepresenteerd op zaterdag 22 november ter gelegenheid van de internationale dag van de rechten van het kind in het huis van Generación in Magdalena del Mar. De kinderen en jongeren van 'nana de la calle' konden wat scenes laten zien. Woensdag 26 november werd er een voorstelling gegeven op de sociale faculteit van de San Marcos Universiteit. De kleintjes van Rimac konden er niet bij zijn, ze moesten naar school. Een voorstelling op donderdag 27 november op een middelbare school werd wat gefrustreerd door de slordige organisatie van de kant van de school. Die voorstelling ging vooral door voor de kleintjes van Rimac, hun moeders en oma's. Het was, gezien de omstandigheden, een goede praktijkles.
Na het vertrek van Sabine hebben de kinderen het stuk begin december gespeeld tijdens een theaterfestival onder de regie van Jean Piere en Moises, de opvolgers van Jorge Luis. Drie andere voorstellingen werden in februari en maart 2015 gegeven.

b. Verblijf Sabine Vess in Lima April 2015 voor de straatacademie 'celebremos arte'
Vanaf 9 april was Sabine voor 'celebremos arte' drie weken in Lima. Dat ging gepaard met een tentoonstelling van tekeningen van de kinderen en een dertigtal reistekeningen van Sabine in de 'Escuele Declara' van de schilder Salvador Velarde en de zangeres Carolina Viale in Pachacamac, even bezuiden Lima; vrienden van Sabine sinds 2002. De kinderen hebben tevens een ingekorte versie van 'nana de la calle' gebracht, de kleintjes hebben gedanst en Sabine heeft liederen van Bertod Brecht gezongen.

2. Het boek Sabine Vess: Jeroen Bosch en andere mensen

Johannes van Rooij heeft Sabine het boek Jeroen Bosch en andere mensen aangeboden, met haar werk naar aanleiding van Jeroen Bosch en andere onderwerpen die haar na aan het hart liggen. De productie lag in handen van Nanne op 't Ende. Het is een oplage van 250 exemplaren, die voornamelijk als documentatiemateriaal dient.

3. tentoonstellingen en publicaties Sabine Vess juni2014/mei 2015

Sabine heeft vanaf mei 2014 aan een vijftal tentoonstellingen meegedaan: eind juni aan de BKR 2014 met haar portretten van Bashar al-Assad, de kinderen van Syrië, en haar straatkinderen. In januari, februari en maart 2015 heeft zij meegedaan aan drie tentoonstellingen van 'Lekker Belangrijk', in Eindhoven, Breda en 's Hertogenbosch met een tiental portretten van haar straatkinderen. Vanaf 25 april waren er in Pachacamac even bezuiden Lima, Peru, tekeningen van haar straatkinderen en reistekeningen van haar te zien. Tijdens de tentoonstellingen in 2015 was haar boek Jeroen Bosch en andere mensen een aanvullende documentatie over haar werk.

IGdA-aktuell (het blad van de Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren) heeft in januari 2015 'Kaleidoskop der Wichtigkeiten' Sabine's inleiding over haar bijdrage aan de tentoonstellingen 'Lekker Belangrijk' gepubliceerd, samen met één van haar portretten van haar straatkinderen. In de zomeruitgave 2015 volgt een bespreking van haar boek Jeroen Bosch en andere mensen.

5. En verder

Eind juni neemt Sabine deel aan de BKR. Zij gaat vooral nieuwe portretten en scenes van kinderen uit Syrië en haar straatkinderen laten zien en portretten uit het haar boek Jeroen Bosch en andere mensen.

In het kader van het project 'LippePolderPark' in Dorsten, Westfalen, gaat zij 8 en 9 augustus, samen met de actrice Barbara Feldbrugge uit Dortmund de workshop 'mein Ort' geven, voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.
Voor oktober is er een voorstelling van 'nanna de la calle' gepland in het nieuwe 'museum der herinneringen' ('museo del recuerdo, lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social') in Lima. Die verbinding is tot stand gekomen tijdens de tentoonstelling in Pachacamac. 'Nana de la calle' hoort volgens de directeur van het museum, Pedro Pablo Alayza, net als het leven op straat tot de collectieve herinnering van het proces van tolerantie en sociale integratie van Peru. Generación zal de voorstelling verder met het museum voorbereiden.

Om beter op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen rond Generación en haar straatkinderen als zij in Nederland is, is Sabine sinds maart 2015 op Facebook.Verslag van de activiteiten maart 2013 - mei 2014

 1. Project 'nana de la calle': theater met straatkinderen en straatacademie in Lima, in samenwerking met het 'Instituto Generación', Lima
 2. Financiële steun aan het theater project voor straatkinderen van Generación
 3. Tentoonstellingen Sabine Vess 2013/2014
 4. Sabine Vess jurylid YPP 2013
 5. En verder

1. Project 'nana de la calle' Lima

Dankzij de royale steun van de heer van Rooij was het mogelijk het project in 2013 in tweeën te splitsen. Sabine kon zowel doorgaan met het theaterproject als ook een begin maken met de straatacademie.
Afgezien van de jaarlijkse bijdrage voor het theaterproject, konden we Generación tevens voor beide projecten extra geld overmaken, kon Sabine de musicus Pepe Toro betalen, extra materiaal aanschaffen en binnen het kader van de projecten vervoer en maaltijden voor de kinderen en jongeren bekostigen.

April 2013: eerste etappe straatacademie
In april heeft Sabine met de kinderen en jongeren van de straat een eerste stap richting straatacademie gezet. Er werd gewerkt in de huizen van Generación in San Bartolo en Pucusana, bezuiden Lima, en in de wijken Puente Nuevo, Rimac en Ciudad en twee keer met z'n allen in het huis van Generación in Magdalena del Mar.
Het programma was overal nagenoeg hetzelfde: Maskers maken, tekenen en schilderen zowel naar ritmen als ook vrij, en goden maken uit straatafval. Net als bij het theaterproject wordt altijd begonnen met lichamelijke oefeningen.
In de huizen werden tevens figuren uit geometrische figuren uit oude kranten op de vloer gelegd. Overal geldt: geef ze een stuk krijt en een muur of stenen vloer, papier en verf en ze vergeten alles en je kunt met hen doorborduren op wat ze hebben tekenen.
In Ciudad, daar was men net begonnen te werken, begon Sabine de kinderen hun eigen rap-songs te laten zingen. Sommigen waren al eerder in het huis in San Bartolo, maar verkozen toch het leven op straat boven dat in een huis. Met hen te blijven werken betekent, dat ze zich erbij betrokken blijven voelen en dat er misschien toch een of twee uiteindelijk voor het huis kiezen.
Sabine begon tevens de regie van 'nana de la calle' over te dragen aan Jorge Luis, een ex-straatkind. Er was geen openbare presentatie.

September/oktober 2013: theaterproject 'nana de la calle'
In september/oktober is Sabine samen met Pepe Toro begonnen Jorge Luis te coachen, en heeft zij de lichamelijke oefeningen met de kinderen steviger aangepakt. 'Nana de la calle' werd twee keer gespeeld, een keer in Villa el Salvador en een keer in het theater van de 'Asociación de Artistas Aficionadas', hartje Lima.
We hebben EUR 500,00 gereserveerd voor een workshop theater voor Jorge Luis in Lima.

Maart/april 2014: tweede etappe straatacademie Gedurende de drie weken in maart/april 2014 zijn flink wat stappen gezet.
Gezien we de musicus Pepe Toro voor een half jaar konden betalen, is hij vanaf februari drie keer twee uur met de kinderen in de huizen aan de slag. Voor zijn extra werk gedurende die drie weken is hij extra betaald.
Sabine en Pepe hebben muziek en beeldende kunst gecombineerd. De kinderen zijn begonnen hun levens te tekenen en schilderen. Ze moesten observeren en wat ze zagen tekenen, moesten luisteren en wat ze hadden gehoord op papier brengen en in kleine groepen ervan zelf theater maken.
Bijzonder was, dat de jongeren van Puente Nuevo hebben besloten een vereniging op te richten; de eerste stap was om met 29 personen naar het gemeentehuis te gaan en zich te laten registreren. Ze willen onder andere een lokaal waar workshops kunnen worden gehouden als het weer het buiten niet toelaat.

2. Financiële steun aan het project 'nana de la calle' aan Generación

Ook in 2013 en 2014 heeft het Instituut EUR 1.700,00 aan Generación overgemaakt als bijdrage aan de lopende kosten voor het theaterproject.
Voor beide projecten konden we extra geld besteden.

3. Tentoonstellingen Sabine Vess 2013/2014

BKR Zaltbommel
Tijdens de BKR 2013 stond het huis van Sabine Vess 22/23 en 29/30 juni open voor publiek.
Het werk van haar gast, de Young Painter Prize Litouwen (YPP) werd in de Maartenskerk tentoongesteld, het was een keuze uit het werk van de laureaten en anderszins bij de prijs betrokken kunstenaars sinds de inauguratie van de YPP in 2009. De heer van Rooij, beschermheer van het eerste uur van de YPP, droeg de kosten voor deelname van de YPP.
Zoals ieder jaar heeft Sabine een ochtend tijdens de route voor de allochtone en autochtone vrouwen van Zaltbommel een workshop gehouden.

Schaamteloos m/v Breda november/december 2013 en Eindhoven januari 2014
Tijdens de tentoonstelling Schaamteloos m/v waren onder andere ruim twintig bladen van Sabine’ s Schulz-etsen te zien. In Eindhoven heeft zij tevens een performance verzorgt.

4. Sabine Vess jurylid YPP 2013 Sabine werd in juni 2013 gevraagd om in de internationale jury voor de Young Painter Prize Litouwen zitting te nemen. De voorronde liep via het internet, voor de slotronde van de jury was zij eind November drie dagen in Vilnius.

5. En verder

Ook in 2014 neemt Sabine deel aan de BKR, deze keer voornamelijk met werk naar aanleiding van de situatie in Syrië en haar werk in Lima.
In oktober zal zij in Lima verder gaan met het theaterproject met haar straatkinderen en het coachen van Jorge Luis.

Aangeboden door de heer van Rooij ontstaat er een boek met een veertigtal afbeeldingen over het werk van Sabine Vess. Aanleiding gaf haar portret van Jeroen Bosch alsmede haar engagement voor straatkinderen.Verslag van de activiteiten mei 2012 - maart 2013

 1. de Bommelse Kunstroute (BKR) 2012
 2. de ontwikkelingen in Lima
 3. financiële steun aan het theater project voor straatkinderen van Generación
 4. BKR 2013 en Sabine Vess' gast de Young Painter Prize Litouwen (YPP)
 5. extra informatie

1. De BKR 2012

Tijdens de BKR 2012 heeft zich een sponsor voor het werk van Sabine Vess met de straatkinderen aangediend en zijn er nieuwe contacten ontstaan.

2. De ontwikkelingen in Lima

Eind september is Sabine weer doorgegaan met haar werk in Lima. Er waren drie voorstelling van 'nana de la calle', één in het grote amfitheater hartje Lima en vervolgens nog twee op middelbare scholen.
Dankzij de steun van buitenaf had Sabine in 2012 wat meer financiële ruimte voor haar werk met de straatkinderen en kan zij dit jaar twee keer naar Lima.
In april zal zij gedurende drie weken voornamelijk met de kinderen en jongeren tekenen en schilderen: een eerste begin van de straatacademie.
Vanaf eind september zal er gedurende drie weken alleen maar aan het theater worden gewerkt.

Met de twee groepen die op straat leven werd apart twee keer per week op hun plek gewerkt. Met de groep van hartje Lima voor het eerst tussen hun krotten op een bouwval uit de 16. eeuw in het oude stadsdeel Rimac, en met de groep van Puente Nuevo, zoals altijd, op het grasveld naast de uitgedroogde rivier. Met een derde groep con in z'n geheel maar twee keer worden gewerkt, zij wilden niet op de plekken van de anderen met de anderen werken: te gevaarlijk en opvoedkundig niet goed voor hun kroost, die ze overal mee naar toenemen. Maar drie aparte groepen op drie verschillende plekken op een dag, dat werd te veel.
Omdat twee groepen voor de voorstelling in het amfitheater niet kwamen opdagen, werden andere straatjongeren erbij gehaald, die spontaan de taak van de niet aanwezigen op zich namen. Allen hadden ooit aan het theater meegedaan. Het stuk kan nu onder alle omstandigheden functioneren.
Drie keer per week heft Sabine samen met een musicus met de kinderen in San Bartolo bezuiden Lima gewerkt. Zij vormen de kern van het theater. En de groteren onder hen geven het door aan de jongeren, de nieuwkomers. Die groep gaat flink vooruit. Ze ruiken niet meer naar straat en er is een prachtige tweede rapper uit voortgekomen, Pedro. Pedro schrijft en rapt z'n eigen songs. Gedurende jaren lag hij alleen maar dwars en ontvluchte keer op keer het huis en de vaste regels. Het jongste kind daar is nu drie jaar oud. Het stuk werd gedeeltelijk weer in Casa Veronica in Pucusana samengevoegd, het huis voor meisjes in de prostitutie, die acuut van straat moeten.
Twee keer werd een generale repetitie gehouden met alle groepen bij elkaar in het huis van Generación in Magdalena del Mar. Uit dit huis werden in mei 2005 tweeënzeventig kinderen op last van de burgemeester van de gemeente verwijderd. Het huis mag weer worden gebruikt, maar er mogen geen straatkinderen meer blijven slapen. Het is een goede plek voor de straatacademie.

3. Financiële steun aan het theater project voor straatkinderen van Generación

Ook in 2012 heeft het Instituut EUR 1.700,00 aan Generación overgemaakt als bijdrage aan de lopende kosten van dit project. En zoals altijd waren reis- en verblijfkosten van Sabine voor haar maand werken ginder voor rekening van het Instituut, in deze bijgestaan door boven genoemde de sponsor.

4. BKR 2013 en Sabine's gast de YOUNG PAINTER PRIZE LITOUWEN

Ook in 2013 zal Sabine meedoen aan de Bommelse Kunstroute en zal haar huis 22/23 en 29/30 juni open staan voor publiek. Haar gast zal de Young Painter Prize Litouwen (YPP) zijn, met een keuze uit het werk van de laureaten en anderszins bij de prijs betrokken kunstenaars sinds de inauguratie in 2009.
Verleden jaar heeft Sabine met het werk kennis mogen maken in het huis van Johannes van Rooij, het huis waar Jeroen Bosch gedurende jaren heeft geleefd en gewerkt.
De heer van Rooij, beschermheer van het eerste uur, ondersteunt de YPP. Hij draagt de kosten voor de deelname van de YPP aan de BKR.
Zoals ieder jaar gaat Sabine een ochtend tijdens de route met allochtone en autochtone vrouwen van Zaltbommel tekenen en schilderen en theater doen.

5. Extra informatie

In 2012 zijn in het blad van de IGdA (Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren) twee teksten van Sabine gepubliceerd.
Het evaluatie rapport over nana de la calle dat Sabine verleden jaar op verzoek vanuit Lima heeft geschreven, zal dit jaar in Lima worden gepubliceerd.
Sabine heeft aanvaard lid te zijn van de jury voor de Young Painter Prize Lithuania 2013. Die prijs zal op 22 november 2013 in Vilnius worden uitgereikt.

up


bruno schulz instituut
activiteitenverslagen 2006 - 2011